*TĐ 100- Sương Thu 3 (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Sương Thu 3

 

Thu sang rồi lại thu đi

Bên chàng tay ấm, mùa thi qua rồi

Tuổi son giờ đã dần vơi

Sách đèn hai chữ đổi dời áo cơm

Ngày ngày thiếp phải lo toan

Dâng hầu sớm tối cho tròn phận thê

 

Sương thu giăng lối đường về

Lá bay, bay lá hẹn thề trăm năm

Bên vai, tay ấp chăn nằm

Tương lai phía trước xin chàng đừng quên

Sóng triều có lúc xuống lên

Sang- hèn dẫu mấy vững bền vượt qua

 

Lá rơi ngập lối đường xa

Sương giăng giá buốt mà ta chẳng màng.

 

Thủy Điền

06-10-2019

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền