*NL 48- Khúc Tình Hoài (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

Ảnh Họa Cố Nhà Thơ Du Tử Lê

 

 

Khúc Tình Hoài

.

(Tưởng niệm thi sĩ Du Tử Lê)

.

Riêng đời "cọc nhọn trăm năm"

Ta "chim bói cá" trên ngàn viễn bay

"Thụy du" một khúc tình hoài

Ta không còn nữa lệ ai khóc người?

.

"Sẽ mang theo được những gì?"

"Bên kia thế giới" Thụy ơi nghìn trùng!

….......

"..." Lời thơ Du Tử Lê

.

Nguyên Lạc

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền