*TĐ 105- Sương Thu 9 (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Sương Thu 9

 

Con thơ giờ rõ hình hài

Lớn khôn, khôn lớn gái trai vẹn toàn

Áo cơm thôi bớt lo toan

Nhưng đường danh phận sắp gần đến nơi

Đêm đêm thao thức nhìn trời

Tương lai là cả một đời âu lo

Như thuyền trước gió sóng to

Làm thân phụ mẫu đắn đo muôn chiều

 

Ngày xưa còn bé tí teo

Ra đường hai chữ giàu nghèo mặc ta

Ngày nay khác hẳn ngày xưa

Bước ra một bước, dạ thưa là tiền

Không tiền, không bạc , không tiên

Mấy ai chỉ lối vào miền vinh quang

 

Thảm thê như cuối thu, tàn

Đông sang vùi lấp dưới màng tuyết băng.

 

Thủy Điền

13-10-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền