*TĐ 107- Chúc Ngày Sinh Nhật " Thái Văn Danh" (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Thái Văn Danh

 

 

Chúc Ngày Sinh Nhật " Thái Văn Danh"

(Người bạn NLS Định Tường sau 40 gặp lại nơi xứ người)

 

Nâng bút làm thơ thay tiếng ..... reng

Nhân ngày sinh nhật sáu mươi niên 

Chúc con chim lạc trời viễn xứ

Thu về giá lạnh mãi bình yên

 

Tôi viết bài thơ chúc bạn hiền

Chúc người luôn khỏe, trẻ như tiên

Chúc con chim lạc ngày mới đến

Hạnh phúc tràn dâng, lắm bạc tiền

 

Thủy Điền

17-10-2019

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền