*WI 11- Ma Tiền (Thơ) Web Inhaber (GER)

 

Web Inhaber

 

 

Ma Tiền

 

Lòng vòng cũng mấy đồng Thau

Chạy qua, chạy lại mất bao thời giờ

Ngóng trông, chiều đến, đợi chờ

Trúng- trượt, trượt- trúng, xém, vô ..... nhức đầu

Hỏi rằng! Mua số, ai giàu?

Tan nhà, bại sản, nhẩy lầu, đầu treo

Biết mua là sẽ bị nghèo

Thế mà cứ mãi chạy theo "Ma tiền"

 

Web Inhaber

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền