*NL 51- Chỉ Tại Chiều Thu (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

 

CHỈ TẠI CHIỀU THU

.

Chỉ là một chiếc lá

Sao nỗi niềm trong ta?

Chỉ hanh làn gió thoảng

Sao mắt ta lại nhòa?

.

Chỉ là một chiếc lá

Dĩ nhiên ... vì mùa qua

Chỉ là một nỗi nhớ

Cô lữ sao xót xa?

.

Chiếc lá nào héo úa?

Chiếc lá nào lìa xa?

Tiếng thu nào se sắt?

Mùa thu nào thiết tha?

.

Tình thu nào vệt khói?

Tan mờ xa mờ xa

Đời quay cuồng lốc xoáy

Quê hương rồi chỉ là!

.

Chỉ là một chiếc lá

Sao thấy cả mùa thu?

Chỉ sợi chiều rất mảnh

Sao thấy thiên thu sầu?

.

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền