*LHT 48- Tuổi Xuân Em Sắp Qua Rồi (Thơ) Lệ Hoa Trần (GER)

 

Lệ Hoa Trần

 

 

 

Tuổi Xuân Em Sắp Qua Rồi

 

Tuổi xuân em sắp qua rồi

Đời còn mấy kẻ đón mời mà trông

Nhà kề, vách cận bao năm

Đi- về hai buổi, chẳng rằng hỏi han

Giờ em cất bước sang sông

Trách than sao nở lấy chồng bỏ anh

 

Ngày ngày đứng dưới cây xanh

Chờ trông con Sáo trên cành thốt yêu

Sáo đâu chẳng thấy. Buồn hiu

Hoàng hôn ngả bóng tiêu điều ruột gan

Mấy thu trăng tỏ, trăng tàn

Tuổi xuân theo gót về ngàn bay xa

Thôi thì chẳng trách người ta

không duyên, không nợ đành là thế thôi

 

Tuổi xuân em sắp qua rồi

Xin người chớ bảo rằng tôi vô tình

Thương mà cứ mãi làm thinh

Thuyền tình tách bến, đứng nhìn thở than.

 

Lệ Hoa Trần

28-10-2019

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền