**NL 52- Phật Chúa Cũng Khóc (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

Bildergebnis für ảnh chúa khóc

 

PHẬT CHÚA CŨNG KHÓC

 

Tưởng niệm 39 "thùng nhân" chết cóng tại London

.

39 người đông cứng trong container

Trái tim nhân loại phải sững sờ

Xứ sở "thiên đường" sao chối bỏ?

Ngôn từ ngụy trá đã rõ chưa?

.

Phật và Chúa ngày nay lệ đổ

Nỗi trầm luân nghiệp chướng dân mình

Bao oan khiên đành phải lặng thinh

Câu cứu khổ xin dành đời khác

.

Ôi Việt Nam sao quá nhiều điều ác

Những nhân danh "hạnh phúc con người"

Họ ngụy trang lừa gạt dân tôi

Đưa con đỏ đến tận cùng nỗi khổ.

.

Phật và Chúa ngày nay lệ đổ

Chùa nhà thờ nhiều kẻ giật giành

Bọn buôn thần bán thánh cạnh tranh

Kinh cứu khổ tìm đâu người hỡi?!

.

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền