*TĐÀM 21- Mấy Dòng Tâm Tư 3 (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

Bildergebnis für NGƯỜI ĐÀN VIẾT THƯ

 

 MẤY DÒNG TÂM TƯ . 3

 

Gửi về đâu ?

Chút buồn tôi !

Như cơn mưa hắt chỗ ngồi ... ướt vai !

Cho đi

Ngày tháng rông dài

Một tôi

Cùng nỗi cảm hoài khôn khuây !

Trả người

Dáng mộng đã gầy

Nhẹ nương cánh gió theo mây ... về ngàn !

Dặm đời

Còn lắm sầu chan

Dỗ yên tôi nhé ...

Đa đoan phận người !

 

TỊNH ĐÀM

(TP.HCM.VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền