*WI 12- Anh Hùng Rơm (Thơ) Web Inhaber (GER)

 

Web Inhaber

 

 

Anh Hùng Rơm

 

 Dủ là Cộng Sản; Quốc gia

Chung qui, tóm lại cũng là Việt nam

Oán hờn năm tháng chất tràn

Không nên gây nỗi hung tàn ra tay

Cầm gươm, ví súng vào ...mày

Mẹ quê khốn khổ dạn dầy đau thương

Tội gì hỡi kẻ bất lương ?

Tội sinh .. , nuôi dưỡng, đến trường, thành nhân

Tội ngày hai buổi tảo tần

Thức khuya, dậy sớm da cằn, má nhăn

Tội nhà thiếu thốn chạy xăn

Tội con đau ốm mẹ nằm ru canh

Nói đi những kẻ lưu manh

Xét đi rồi hãy làm anh "Người hùng"

 

Web Inhaber

05-11-2019

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền