*NL 53- Cắn Đi Nỗi Nhớ (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

CẮN ĐI NỖI NHỚ

.

"Em ơi cắn hộ anh buồn

Cắn luôn anh trái tim mòn tả tơi" *

Cắn hồn phố lạ mưa rơi

Cắn anh nỗi nhớ một thời đã xa

.

Cắn anh tha thướt lụa là

Cắn anh gác trọ thật thà hiến dâng

Cắn bàn tay cắn gót chân

Cắn luôn vuông cổ xuống lần ngực thơm

.

Cắn anh  hồn điếng trăm năm

Làm sao quên được thân trầm mê hương?

Mai về tìm lại cố nhân

Nơi đâu? Có chắc còn "hiền ma soeur"? **

Mưa chiều cắn nỗi hoài mơ

Cắn anh Đà Lạt sương mờ thông reo

Cắn anh ly biệt ngày nào

Dã quỳ không nở đúng mùa em ơi!

.

Nỗi buồn còn cắn nữa thôi?

Cắn đi Đà Lạt một thời yêu ai!

..........

 

* Thơ Trần Vấn Lệ

** Thơ Nguyền Tất Nhiên/ nhạc Phạm Duy

.

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền