*TĐÀM 23- Chớm Đông (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

Chớm Đông

 

Hình như

Trời chớm vào đông

Chút se se lạnh

Đêm nồng gối chăn .

Mình bên nhau

Ấm chỗ nằm

Quen hơi , nhớ tiếng

Tháng năm cận kề .

 

Đường đời

Dẫu lắm bộn bề

Chắt chiu hạnh phúc

Đi, về có nhau .

 

Duyên tình 

Gìn giữ mãi sau

Tóc xanh giờ bạc

Trắng màu thủy chung .

 

TỊNH ĐÀM

( TP.HCM.VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền