*LVT 22- Vô Minh (Thơ) Nhà Thơ Lê Văn Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Văn Trung

 

 

Vô Minh

 

Đừng tiếc gì em, ngày sắp cạn

Ta còn lưng chén rượu vơi đầy

Vung tay mà ném vào vô tận

Giấc mộng công hầu đã trắng tay

 

Thì tiếc gì nhau mà trinh tiết

Thì tiếc gì nhau mà sắc son

Ta chẳng Thúy Kiều, không Từ Hải

Đời chỉ toàn tên Mã Giám Sinh

 

Thì tiếc gì nhau mà trung quân

Thì hổ ngươi chi mà nịnh thần

Đời đục, biển trần gian vẩn đục

Ích gì em, một dòng suối trong

 

Thôi tiếc gì em, ngày sắp cạn

Ta vung đao chém sả đời mình

Ta chém cho tim đời chảy máu

Chảy hoài trong suốt cõi vô minh.

 

Lê Văn Trung

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền