* NĐT 3- Ngày Mưa Trắng (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Đăng Trình (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Đăng Trình

 

 

NGÀY MƯA TRẮNG

 

hươ hươ chiếc kính lúp

tìm dấu vết giấc mơ

mới đó mà đâu mất

còn hoang tàn câu thơ!...

 

khum người ôm ngực thở

nghe mắt sè sè cay

buồn lô nhô nấm mọc

mưa trắng loà chân mây!...

 

Nguyễn Đăng Trình

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền