*TĐ 133 - Khát Tình (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Khát Tình

 

Khát tình uống cạn đêm trăng

Đêm đen dạ cứ lâng lâng còn thèm

Ngắm Hằng đêm đuỗi- theo đêm

Thế mà mắt chẳng lem nhem mỏi mòn

Ngồi nơi đáy biển- vọng non

Thế gian bé bỏng, đèo bồng Tiên xa

 

Khát tình trước một đài hoa

Sắc trời, mây nước lòng ta rã rời

Vớ tay muốn bắt  của trời

Tiếc thay vườn cấm "Thầy coi" bảo! " Đừng"

"Tương tư" giọt lệ mưa buồn

"Si tình" cánh Bướm lượn vườn hắt hiu

 

Liêu xiêu, nghiêng ngã, liêu xiêu

Tay ôm Bạch tửu sáng, chiều mặc ai

Ta yêu, ta khát, ta say

Trần gian của quí trưng bày trước ngươi

Tội chi không dám mở lời

Được, không. Không, được ai thời trách ..., ... ca

 

Khát tình là vốn người ta

Tương tư mắy kẻ bảo là "Ta không .... .." !

 

Thủy Điền

16-11-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền