*WI 14- Đừng ... Đừng! (Thơ Vui) Web Inhaber (GER)

 

Web Inhaber

 

 

Đừng ... Đừng !

 

Đừng đừng "Cái nợ" đừng đừng

Xin nàng buông thả. Hãy dừng! Nghe ta ... !

Đừng đừng Cái nợ "Oan gia"

Cho ta hơi thở để mà yêu em

Đừng đừng nầy chớ vội ghen

Mai về Âm phủ, ngồi thèm lấy đâu

Đừng đừng buông thả nàng, mau

Một giây giận dỗi tim đau cả đời

Đừng đừng "Cái nợ" của tôi

Trăm năm chưa trả ... . Xin người để yên

Đừng đừng "Cái nợ; Con điên"

Tra chồng chẳng khác Công an tra người .. ... !

 

Web Inhaber

20-11-2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền