*NL 55- Mười Năm Đếm Trái Đời (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

MƯỜI NĂM ĐẾM TRÁI ĐỜI

.

Ta ngồi đếm trái mù u

Đếm luôn thương nhớ xuân thu rụng buồn

Người rồi đã bỏ quê hương

10 năm hơi hướm còn vương đến giờ

.

10 năm ta vẫn đợi chờ

10 năm chắc đủ phôi pha tình người?

10 năm ta vẫn mồ côi

Ta ngồi ta đếm trái đời mù u

.

Đếm luôn tóc điểm sương mù

Tình ta người có đền bù đặng không?

Rạch buồn ngày vẫn ngóng trông

Lặng lờ lên xuống tím bông lục bình

.

10 năm người vẫn bặt tin

10 năm vò võ một mình ta mong

Mù u rụng trái bên sông

10 năm ta đếm đếm luôn tuổi sầu

.

10 năm chắc cũng đủ lâu

Để người quên mất tình nhau một thời?

10 năm đủ héo một đời

10 năm ta dõi bóng người chim bay

.

10 năm vẫn mối tình hoài

Trăn năm chắc vẫn ... Dù ai bạc tình!

.

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền