*TĐ 139- Cho Qua Một Kiếp Người (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Cho Qua Một Kiếp Người

 

Bao năm dài xa cách

Người đi bỏ lại đàn ...

Lẻ loi tôi nặng gánh

Cân án tình chông chênh

 

Phải chăng là định mệnh 

Hay lòng người bạc vôi 

Hằng đêm tôi tự hỏi ?

Thế nhưng rồi lại thôi

 

Mặc đời trôi .... .... cứ trôi

Tiếp nối rồi tiếp nối

Can đảm và chống chọi

Cho qua một kiếp Người.

 

Thủy Điền

12-11-2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền