*TĐ 141 - Tháng Bảy Mưa Sầu (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Tháng Bảy Mưa Sầu

 

"Tháng bảy mưa ngâu, tháng bảy sầu

Ngoài trời giá lạnh, trái tim đau "

 

Ngày chia tay tim tôi dường ... rướm máu

Nhưng duyên mình trời định biết làm sao

Buồn nhiều chi, lệ mãi đổ tuôn trào

Cũng vô ích khi không còn gì nữa

 

Nếu em quyết, thì anh nguyền xin hứa

Sẽ trọn đời yêu mãi chỉ người thôi

Sẽ là người đưa tiễn phút chia phôi

Hãy mạnh mẽ như ngày đầu gặp gỡ

 

Em chẳng ... nghĩ, chẳng cần gì đau khổ

Anh biết mình là số phận lẻ loi

Có cố chăng thì chuyện cũng đã rồi

Hãy vui nhé! Lên xe hoa về xứ lạ

 

Đừng ảm đạm, mắt lệ nhòa buồn bã

Hãy vui lên như xuân .... nở đầy hoa

Đừng tự buộc, tự cho là gian dối

Vỡ tan rồi. Đừng tan vỡ  ... người ơi !

 

Thủy Điền

23-11-2019

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền