*TMN 22- Nha Trang (Thơ) Nhà Thơ Trần Mai Ngân (Vĩnh Long- VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

 

Nha Trang

 

Mùa bão giông 

Biển cùng ta chăn gối 

Gió miên man

Cơn sóng khát tan tràn

Nhấp nhô cao

Rồi đổ xuống lênh loang

Nhấn chìm ngập

Bấu sâu vào hạnh phúc...

 

Biển Nha Trang 

Tay cùng đưa tay với

Hụt hơi tình

Lòng vẫn cứ đinh ninh

Nghe thinh không 

Mộng trần lắm long đong 

Bám víu chặt 

Mắt môi rời rã gọi...

 

Đêm Nha Trang

Các vì sao vào hội

Sáng lung linh 

Ở tận cuối chân trời 

Nằm im nghe

Ve vuốt sóng gọi mời

Tình tự nhé

Mình trong nhau sâu thẳm...

 

Đêm thanh tân

Ngực trầm hương lận đận

Tóc mây nồng

Răng cài ngọc trong răng

Đêm qua mau

Làm sao giữ được trăng

Nên chấm dứt 

Tình phai...chân bước vội!

 

                        Trần Mai Ngân 

                           24-11-2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền