TĐ 144- Một Sáng Mưa Buồn (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Một Sáng Mưa Buồn

 

Một sáng mưa buồn, cây ngã nghiêng

Công viên ghế đá đẫm thân mềm

Con chim lạc hướng tìm chốn cũ

Giữa ngày mà ngỡ tợ bóng đêm

 

Một sáng mưa buồn thiếu bóng em

Giọt rơi tí tách vọng bên  thềm

Gió ru hay trách lời than .... thở

Mà lòng xao động, dạ không yên

 

Một sáng mưa buồn anh nhớ em

Cà- Phê hương đậm, bổng phai dần

Thuốc thơm, giờ chỉ là khói trắng

Hết rồi ..... yêu vị của trần gian.

 

Thủy Điền

19-11-2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền