*LVT 25- Gội Bóng Hoàng Hôn (Thơ) Nhà Thơ Lê Văn Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Văn Trung

 

 

Gội Bóng Hoàng Hôn

 

 

Người về gội bóng hoàng hôn

Chợt nghe sợi tóc rụng buồn như mây

Người cầm sợi tóc trên tay

Thấy lòng hiu hắt chở đầy màu xưa

 

Hình như trời đang Mười Hai

Gió về đâu ? Thổi cho dài nhớ nhung !

Hình như trời đang mùa đông

Lòng như chiếc lá chạnh vàng chớm rơi

 

Hình như trong cõi tình tôi

Người đem sợi tóc buộc hoài câu thơ.

 

Lê Văn Trung

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền