*NL 60 - Chiều Trên Biển Vắng (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

CHIỀU TRÊN BIỂN VẮNG.

.

Ngóng về cố lý xa xăm

Thấy tôi và bóng nghìn năm nỗi sầu

Quê hương giờ biết nơi đâu?

Quê hương là một nỗi đau đoạn trường!

.

Mười năm lòng vẫn vấn vương

Mười năm canh cánh một phương: Phương đoài! *

Đoài phương người biết có ai?

Tha phương cô lữ nỗi hoài thiên thu

.

Đoài kia cố lý xa mù

Chiều trên biển vắng hải âu khóc người

Trời hồng ngụp lặn trùng khơi

Bỏ tôi ngần sóng biển lời nhân gian

.

Ngóng về cố lý xa xăm

Mồ côi biển lạnh trọn hồn cố nhân

.

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền