*LNQA 10- Cánh Bướm (Thơ) Nhà Thơ Lê Ngọc Quế Anh (CA- USA)

 

Nhà Thơ Lê Ngọc Quế Anh

 

 

     

  Cánh Bướm

 

 

Nắng lên

 

Trải sáng vườn hồng

 

Nhởn nhơ cánh bướm

 

Lượn vòng cành mai

 

 

Yêu sao

 

Chiếc lá mảnh mai

 

Rụng lên mái tóc

 

bờ vai ai ngồi.

 

(Thi Ký:Đầu năm thăm vườn Hồng San Diego

            với cô Chuân và chú Khánh 01/2019.)

 

           Lê Ngọc Quế Anh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền