*NK 19- VĨNH BIỆT "TẢN VIÊN SƠN- TẠP CHÍ" (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Khôi

 

 

VĨNH BIỆT "TẢN VIÊN SƠN- TẠP CHÍ"

 

        (Tặng : Nhà thơ Yên Giang)

                          -------

    Lời thưa : Ngày 1-8-2008 tỉnh Hà Tây được sáp nhập vào Thủ đô Hà

Nội , là niềm vui của nhiều người, nhưng cũng không ít người thuộc

giới Văn Hóa ( nhất là các Nhà văn, Nhà thơ) thấy bùi ngùi " không

khéo sẽ mất đi cái hồn cốt của Văn hóa Xứ Đoài" ( một trong tứ Trấn

của Nước Đại Việt xưa nghìn năm Văn hiến ) ? Chả thế mà Nhà thơ Phạm

Việt Long đã xuất thần  bài "Văn tế tỉnh Hà Tây-Điếu Hà Tây tỉnh" nổi

tiếng.

  Xưa nay, theo Luật Triều Đình khi  Đất đã đi thì Người ( các Văn

nghệ sĩ Hà Tây) cũng phải khăn gói quả mướp đi theo , trong gói hành

trang nhập cư đó  có " Tạp chí Tản Viên Sơn" bề thế của Xứ Đoài ( đã

từng lừng lẫy ngang ngửa với " Văn hóa Nghệ An", " Cửa Biển- Hải

Phòng", " Người Kinh Bắc","Văn Nhân- Nam Định"., "Vùng Mỏ- Quảng

Ninh"...)

  Rồi ,hình như lãnh đạo Thủ Đô cũng hiểu tâm tư các Kẻ sĩ xứ Đoài

nên dù tất cả đã vào Hội VHNT Hà Nội, những vẫn cho Tạp chí Tản Viên

Sơn cùng Trụ sở, xe cộ , Ban biên tập tồn tại ở dạng "bao cấp" đầy đủ

...Nhưng rồi cái gì đến thì phải đến, sáng nay 19/12/2019 nhân dự Hội

thảo ở Trụ sở Hội 19- Hàng Buồm, được Nhà thơ Yên Giang cho biết " Tạp

chí Tản Viên Sơn" đã đình bản ! NK có đôi vần cảm khái :

*

Thế là đứt " Tản Viên Sơn - Tạp chí" !

hồn Hà Tây không còn vẩn chút gì

Chung cư mới chen dày đường Tố Hữu

Chiều Hà Đông không thấy bóng Ba Vì (1).

                            *

Sông Đáy chết chẳng in hình Phủ Quốc

Sông Nhuệ đen là cống thải Thủ Đô

Trời mịt mùng những bụi mù Ô nhiễm

Người xếp hàng vào Bệnh viện Ung thư.

                            *

"Tản Viên Sơn..." một thời Thơ cất cánh

Những trang Văn đẹp Bương Cấn, Sài Sơn

Nay hoài niệm mơ "Hà Tây quê lụa"

Văn sĩ về vườn " hưu" món lương còm.

                            *

Thế là hết ! ơi Xứ Đoài mây trắng

Xin nghiêng mình Vĩnh biệt "Tản Viên Sơn..." !

Sớm nay ở Hàng Buồm nghe " định hướng"...

Thủ thỉ buồn chia sẻ với Yên Giang .(2)

------

(1) Nhái câu thơ Quang Dũng " Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì",

vì bây giờ các Chung cư Nhà chọc giời 30- 40 tầng mọc lên như nấm ở Hà

Đông che khuất tầm mắt...

(2) Nhà thơ Yên Giang, trong Ban biên tập Tản Viên Sơn .

 

Viết tại 19 Hàng Buồm 19-12-2019

                  NGUYỄN KHÔI

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền