*ĐKA 2- Cũng Đành (Thơ) Nhà Thơ Đoàn Kim Ánh (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Nhà Thơ Đoàn Kim Ánh

 

 

Cũng Đành

 

Đêm nằm trăn trở, lệ rơi

Nghe niềm tiếc nhớ vùng trời bình yên

Một thời hạnh phúc vô biên

Để lưu luyến gởi vào miền hư vô.

 

Thạch sùng tặc lưỡi ngây ngô

Chừng như quyện cả nỗi cô đơn sầu

Mưa đông mãi đọng tròng châu

Đóng băng khuê các, phủ màu cách ly.

 

Kẻ đi biền biệt, ai bi

Vườn xưa cúc úng, hồng, quỳ tiếc thương

Giở trang ngày tháng đoạn trường

Âm vang suối khóc, thùy dương nhuốm buồn.

 

Cũng đành gạt bỏ tơ vương

Vui cùng con cháu, đời thường bước theo...

 

Hoa Cúc Vàng Anh (Đoàn Kim Ánh)

(Sáu mùa đông cách biệt)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền