* LVT 30- Dòng Sông Tôi (Thơ) Nhà Thơ Lê Văn Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Văn Trung

 

 

Dòng Sông Tôi

 

Chảy về đâu ? Chảy về đâu ?

Sông ơi sông chảy về đâu, cuối cùng

Còn tôi ơi ! Một dòng sông

Trăm năm chảy giữa mênh mông cuộc người

Chảy từ thuở đứt tao nôi

Chảy lênh đênh giữa đất trời tang thương

Này tôi ơi ! Một dòng buồn

Chảy về đâu giữa bải cồn hoang vu

Chảy về đâu ? Chảy về đâu ?

Qua em là những nhịp cầu chênh vênh

Qua nhau là thác là ghềnh

Chảy buồn qua cuộc tình duyên lỡ làng

Đưa người , thôi, đưa qua sông

Đưa tôi, là mãi trăm dòng ngược xuôi

Chảy về đâu mà ngậm ngùi

Về đâu với cuộc tình tôi, hỡi người ?

 

Lê Văn Trung

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền