*NĐT 7- Noel Mưa Nghe Chúa Cằn Nhằn (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Đăng Trình (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Đăng Trình

 

 

 

NOEL MƯA NGHE CHÚA CẰN NHẰN

 

giáng sinh sài gòn mưa bay

ngoài trung chắc bão toày hoày chẳng không

thương bầy chiên chúa khóc ròng

dân tình một cổ mấy tròng quanh năm!...

 

tai trời ách nước hà rầm

mười hai rằm chẳng một rằm đầy trăng

bốn mùa líu quíu loăn quăn

hụt hơi manh áo miếng ăn cời đầu!...

 

thiên đường tít tận đẩu đâu

tết ma ní vẫn rồng đầu đếch đuôi

tanh rình địa ngục sực mùi

khôn rấn tới dại xà lui sặc sừ!...

 

hai ngàn mười mấy năm dư

chăn chiên chúa thở đứ đừ oxy

hay vầy máng cỏ làm chi

kệ cha trái đất ra gì thì ra!...

 

Nguyễn Đăng Trình

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền