*LTP 1- Tìm Lại Nhân Gian (Thơ) Tác Giả Lê Tấn Phượng (Đại Lãnh- VN)

 

Tác Giả Lê Tấn Phượng

 

 

TÌM LẠI NHÂN GIAN.............???

 

(Viết cho người đi...)

 

Ai về

Tìm lại

Nhân gian

Hỏi thăm

Chốn cũ

Cơ hàn

Vì đâu ?

Ai gieo

Nên nỗi

Thương sầu ?

Để người

Đi mãi

Tìm đâu

Ân tình !?

Đời người

Mấy nẻo

Phù sinh

Đi qua

Cuộc sống

Riêng mình

Còn chi ?

Nhân gian

Tìm gửi

Điều gì

Hay là

Cát bụi

Người đi

Cuối đường

Về tìm

Lại chút

Khói hương

Linh hồn

Hư ảo

Mộng vương

Cõi trần......

 

Bình Định 27/12/2019

Lê Tấn Phượng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền