*TH 1- Cõi Ngân Hà (Thơ) Trương Hằng (Hải Phòng- VN)

 

Trương Hằng

 

 

Cõi Ngân Hà

 

ĐÊM VỀ NGẮM MẢNH TRĂNG NGHIÊNG

CHÊNH CHAO GIỌT NHỚ NỖI NIỀM CHÂN MÂY .

HOÀNG HÔN ĐỎ ÁNH HAO GẦY

MIÊN MAN MỘT KHOẢNH ĐONG ĐẦY HƯ VÔ .

THĂM THẲM ĐÊM TỚI MƠ HỒ

NGÂN HÀ LƠ LỬNG NGẨN NGƠ CÕI TRẦN .

 

( Trương Hằng )

29-12-2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền