*LHC 1- Hoa Mua của Lê Hải Châu (Thanh Hóa- VN)

 

Lê Hải Châu

 

 

Hoa Mua

 

Đi ngang qua cửa chợ Chùa

Thấy người bày chậu hoa Mua ven đường

Thứ cây hoang dại trên rừng

Thứ cây chịu gió chịu sương dạn dày

Phục tài bác thợ khéo tay

Giúp cho cây biết phô bày nét riêng

Cánh hoa như thể lụa mềm

Phô màu tím biếc, nghiêng nghiêng trên cành

Lá già chen với lá xanh

Ghép đôi ba gốc đã thành chậu hoa

Mới hay cây lá vườn nhà

Khéo tay làm, sẽ có hoa bốn mùa

Hãy nhìn kẻ bán, người mua

Cười cười nói nói rất vừa lòng nhau

Xem ra cái chuyện cung cầu

Hàng ngay trước mắt chứ đâu khó tìm.

 

 

Tác Giả Lê Hải Châu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền