*WI 1- Cây Bút Thỏ (Thơ) Web Inhaber (GER)

 

Web Inhaber

 

 

 

Cây Bút Thỏ

 

Chuyện người thì mặc chuyện người

Cớ gì phải sợ, người cười trách chê

Đúng thì khen, sai thì phê

Công bằng, chính trực là nghề Văn chương

Ở đời kẻ ghét, người thương

Nhỏ nhen, ganh tị chuyện thường thế gian

Ai gian, ai xảo ngang tàng

Ra tay dập phá mới đàn hùng anh

Thấy sai ngồi rũ tay khoanh

Là cây bút thỏ vứt nhanh cho rồi

Về nhà thổi lửa, đun nồi

Pha chè, úm mụ cho đời sướng sung.

 

Web Inhaber

10-01-2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền