*HDHS 1- Sầu Thi (Thơ) Hoài Dương Hàn Sĩ (Quảng Nam- VN)

 

Hoài Dương Hàn Sĩ

 

 

SẦU THI

 

( thủ vỹ ngâm _tiểu đối _ bất đối chi đối )

Dặm trường lãng tử sẽ về đâu ?

Tóc phủ màn sương bạc mái đầu

Phím dở dây chùng vương nhịp lỗi

Vô tình lãnh đạm khiến lòng đau

Thềm loang bóng nguyệt chao vành cửa

Phú chẳng người ngâm mặc khách sầu

Bẻ bút thi nhân đời ẩn dật

Dặm trường lãng tử sẽ về đâu ?

 

Tác Giả Hoài Dương Hàn Sĩ

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền