*KL 1- Yêu Thơ ! (Thơ) Kim Loan (Cà Mau- VN)

 

Kim Loan

 

 

Yêu Thơ !

 

Dòng Song Thất mến thương ta viết,

Lục bát vần tha thiết tình quê,

Bát ngôn, tứ tuyệt vẹn thề,

Đường thi cứ mãi vỗ về lời ru.

 

Yêu thi phú cho dù gian khó,

Giữ tâm thanh vịnh gió họa mây,

Niềm tin hạnh phúc đong đầy,

Vui cùng thi hữu tháng ngày gởi trao.

 

Chẳng danh lợi dạt dào tình nghĩa,

Bốn phương trời hướng phía tình chân.

Nối vòng tay lớn xa gần,

Quý trân hữu hảo ân cần có nhau.

 

Chẳng phân biệt nghèo giàu chức vị,

Người bạn thơ tri kỷ trải lòng.

Cho đời thêm được sáng trong.

Về hưu càng thấy trong lòng nhẹ hơn !

 

Tác giả Kim Loan

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền