*SC 3- Mong Manh Chiếc Lá (Thơ) Sông Cửu (CA- USA)

 

Sông Cửu

 

 

MONG MANH CHIẾC LÁ 

 

(Cám hứng tặng thi sĩ Vũ Huệ)

 

Em cũng là chiếc lá

Khổ nỗi... chảng bám cành

Trôi quanh mười hai bến

Đời vui, buồn mong manh!

 

Anh biết, em đau lắm

Vì rối mầm tơ vương

Giân đời thì em giân

Thương người thì cứ thương

 

Lá úp mặt nhìn đất

Em ngẩn đầu ngó trời

Lá nhớ bầy ong mật

em nhớ ...một người thôi!

 

Đúng rồi, em rất hận

Số kiếp trắng rồi đen

Phải chi được như lá

Đẹp từ xanh đến vàng...

 

Nhìn lá em bắt ghen

Ôm cây sống trong lành

Tại đời bày ước lệ

Khiến em đành xa anh!

 

Nhà Thơ Sông Cửu 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền