*TĐ 11- Mỏi Mòn (Thơ Vui) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Mỏi Mòn

 

Bảo mẹ thôi ngừng tấn đi con

Bài đen, bài đỏ để một bên

Khi nào xong chợ rồi sẽ ... chến

Giờ còn khách lạ hãy lo toan

 

Bảo mẹ mang về nấu đi con

Bày chi, rồi bỏ bắt con dòm ...

Vỏn ven đôi quả dưa, bầu, bí

Mà phải gian nan thức mỏi mòn

 

Bảo mẹ đem về biếu đi con

Ngày mai còn phải cắp .... đến trường

Tương lai phía trước chờ con đó

Chuyện cơm, chuyện chợ mẹ phải tròn

 

Bảo mẹ lên chùa ... thí đi con

Được ơn, được phước vẫn còn hơn

Dăm ba có đáng chi là mấy

Bảo mẹ lên chùa cúng đi con.

 

Thủy Điền

14-01-2020

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền