*TĐ 15- Xuân Tha Hương (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Xuân Tha Hương

 

Tết về, xứ lạ buồn tênh

Không mai, không pháo, không đêm giao thừa

Không nồi bánh tét, thịt ..., ... dưa

Áo hoa, áo mới đong đưa ngoài đường

Buồn tình rủ bạn ly hương

Cùng nhau ra bãi anh đàn, em ca

Vọng nhìn về hướng trời xa

Quê nhà đang trổ pháo hoa ngập trời

Chia vui cùng với mọi người

Bài ca năm cũ giữa nơi lạnh lùng

"Xuân nầy người nhớ tôi không ?"

Riêng tôi vẫn nhớ tấm lòng ngày xưa.

 

Thủy Điền

22-01-2020

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền