*VTV 2- Tình Sử Một Anh Hùng Danh Tướng Của Võ Thạnh Văn (San Francisco- USA)

 

Võ Thạnh Văn

 

         Bốn nghìn năm Văn Hiến của Cha Ông ta là lịch sử của 4 nghìn năm liên lỉ chống Bắc Triều, dưới mọi hình thức. Trong 20 trận khởi nghĩa, chúng ta thắng quân Bắc 12 trận. Năm Kỷ Dậu 1789, QUANG TRUNG Đại Đế, chỉ với 10 vạn quân, đã đánh tan 30 vạn quân phương Bắc. Gò Đống Đa, Phó Tướng Sầm Nghi Đống treo cổ tự tử, Chủ Sói Tôn Sĩ Nghị bơi sông Hồng Hà trốn về nước. Sau đó là mối tình lãng mạn giữ Anh Hùng Cái Thế và Quốc Sắc Thiên Hương.

 

 

 

 

TÌNH SỬ

MỘT ANH HÙNG

DANH TƯỚNG

 

 

 

 

(1) Dũng mãnh tựa lôi hổ

Tướng lệnh như chuông đồng

Hô quân rền sấm nổ

Giặc cỏ khiếp oai rồng

 

(2) Chàng tài hoa trác lạc

Võ nghệ tuyệt cao cường

Tùy quyền biến sát phạt

Quân cơ khó liệu lường

 

(3) Trẩy quân thế nghiêng nước

Rải uy vũ mưa tuôn

Danh oai cuộn mưu chước

Công hãn mã thác cuồng

 

(4) Tể tướng kiếm như thánh

Nguyên nhung gươm tựa thần

Cờ soái chế biên trấn

Cục diện tự xoay vầng

 

(5) Mộ quân đất Bình Định

Dấy nghiệp huyện Tây Sơn

Tuyển tướng nghiêm quân lệnh

Cát cứ đồn Qui Nhơn

 

(6) Thống binh ngầm chấn địa

Lược thao triễn an bang

Oanh liệt dường Quan, Triệu

Nhu nhuyễn ví Trương, Hàn

 

(7) Hành quân phép Tôn Tử

Vũ bão phạt Nam Kỳ

Lục Tỉnh điều quân lữ

Máu giặc nhuộm nhung y

 

(8) Binh cơ đạt thần tốc

Ra thảo tội Bắc Hà

Quân tràn như trút giốc

Xung trận khải hoàn ca

 

(9) Một triều cương thái thịnh

Trong Nam đuổi Nguyễn thần

Ngoài Bắc diệt chúa Trịnh

Toàn cõi chiếu an dân

 

(10) Rạng kỳ tài tướng súy

Vua phong Uy Quốc Công

Hàm Phò Mã Đô Úy

Sánh duyên lành Ngọc Hân

 

(11) Vua Lê yêu tài lạ

Mẫu Hậu mến đức nhân

Xe duyên cho công chúa

Cùng Long Nhương Tướng Quân

 

(12) Vua Lê nuôi mộng lớn

Vỗ về bậc hiền lương

Chàng trượng phu hão hán

Giữ giềng mối cương thường

 

(13) Nàng, cành vàng lá ngọc

Chàng, bách chiến tướng quân

Anh hùng, tâm đức hợp

Thuyền quyên, tài sắc cân

 

(14) Nàng, thiên hương diễm lệ

 Chàng, lương đống tôi thần

Nàng, mẫu nghi thiên hạ

Chàng, thống chế ba quân

 

(15) Chàng, anh hùng áo vải

Nàng, tiên chúa Bắc Hà

Giang san liền một dải

Máu chung mạch chan hòa

 

(16) Chàng, hào kiệt Bình Định

Nàng, thuyền quyên Hà Thành

Chàng, một ngày đại định

Nàng, mơ buổi tình xanh

 

(17) Chàng, lấp sông xẻ núi

Gom thiên hạ một nhà

Nàng, tình chung một mối

Đẹp lọng gấm tàng hoa

 

(18) Nàng, ra đi vì hiếu

Chàng, đưa đón vì duyên

Nàng, hy sinh vì nước

Chàng, trân quý chính chuyên

 

(19) Chàng đưa nàng về Huế

Nàng đầm đìa giọt châu

Đành vâng lời Mẫu Hậu

Gạt lệ xuống thuyền lâu

 

(20) Dinh chàng oai một cõi

Đất chàng trấn một phương

Mộng hải hồ chưa mỏi

Chí tang bồng triết vương

 

(21) Mười vạn quân tinh nhuệ

Đóng chật thành Phú Xuân

Con dân thấm ân huệ

Tướng sĩ đượm lòng nhân

 

(22) Giậc Thanh hai mươi vạn

Từ Lưỡng Quảng tràn sang

Chàng lập kế tản mạn

Bỏ trống Thăng Long thành

 

(23) Khinh địch, giặc háo hức

Kéo vào chiếm đế đô

Ngày ngày cướp mặc sức

Đêm đêm giết tha hồ

 

(24) Ăn Tết sớm –phá lệ

Cuối mùa đông Mậu Thân

Xuân Kỷ Dậu phát thệ

Chàng Tiết Chế khao quân

 

(25) Quân chàng ngậm tăm chặt

Đêm trừ tịch xuất chinh

Chiến mã cổ tháo lạt

Từ Thừa Thiên khởi binh

 

(26) Ngựa vượt sông Giản Thủy

Voi qua huyện Phú Xuyên

Phấn chấn lòng tướng sĩ

Khơi hận nước –hịch truyền

 

(27) Voi chàng uống cạn suối

Ngựa chàng dẵm sập đồi

Ba quân lòng một mối

Thù chung hận đầy vơi

 

(28) Thế quân ầm ầm thác

Sức nước vỡ vỡ băng

Nhọn trời: đao, dáo, mác…

Sĩ tốt đạp chìm trăng

 

(29) Thuyền chàng vượt biển cả

Buồm chàng lộng trùng khơi

Chí sôi trào sóng vỗ

Kình ngạc… bặt tăm hơi

 

(30) Pháo công thành núi lở

Trống thúc quân sập trời

Chiêng thu quân doanh vỡ

Thương, chùy, kích... sáng ngời

 

(31) Lòng quân dân sóng vỗ

Mồng Ba thu Hà Hồi

Thế nước như sấm nổ

Mồng Năm đoạt Ngọc Hồi

 

(32) Quân chàng chí hực lửa

Gạch nát, hề, ngói tan

Thảo mãng gan mật vữa

Phá cửa thành chạy tràn

 

(33) Quân chàng thừa đánh rấn

Đạp phẳng trại Đống Đa

Nghi Đống khiếp oai chấn

Tự chặt đầu làm ma

 

(34) Sĩ Nghị -chủ tướng giặc

Rợn tiếng rụng đầu lâu

Khiếp lệnh truyền “Trảm tặc!”

Cướp ngựa trốn về Tàu

 

(35) Xác giặc phơi bãi mạ

Tướng giặc lủi hang chồn

Thây chất chồng như rạ

Trăm năm chưa hoàn hồn

 

(36) Chưa kịp lau kiếm báu

Chàng ngự trên bành rồng

Chiến bào còn đẫm máu

Nhung y thuốc súng nồng

 

(37) Giang san tràn khí thế

Thưởng tướng, khao lạo quân

Chàng ban sư về Huế

Lo vỗ về nguyên huân

 

(38) Chàng về với Công Chúa

Sợ ân ái cách chia

Phòng loan đượm hương quế

Tình muôn thuở khắc bia

 

(39) Ơn đức chàng kỳ vỹ

Quê hương cảm nghĩa dày

Chàng chiêu hiền nạp sĩ

Bái La Sơn làm thầy

 

(40) Người anh hùng áo vải

Nhân, trí, dũng… phi thường

Giặc Thanh Triều kinh hãi

Nguyễn Huệ Bắc Bình Vương

 

(41) Chàng lên ngôi Cữu Ngũ

Nam Bắc một nhà chung

Vua hiền, tôi lương phủ

Đại Đế Nguyễn Quang Trung

 

(42) Nhưng, anh hùng mỹ nữ

Đời chỉ thấy tóc xanh

Giai nhân cùng danh tướng

Hoa đương độ lìa cành

 

 

(43) Chàng đi như núi lở

Chàng về tựa sóng tràn

Băng tan liền ngọc vỡ

Hợp tan sao đoạn đành

 

(44) Chàng đi không giã biệt

Để ngơ ngác ba quân

Hoàng Hậu “Ai Tư Vãn”

Bá quan khóc bẽ bàng

 

(45) Tiếc anh hùng đoản mệnh

Khắp triều nội bàng hoàng

Thương khôi nguyên yểu phận

Non nước phủ màu tang

 

(46) Hận tài hoa uổng tử

Hoàng Hậu ngất tình chung

Trăm phi tần, cung nữ

Đoạn thực thủ tiết, trung

 

(47) Thần dân ngập nước mắt

Cung đình đứng ngẩn ngơ

Ngự Bình buồn chất ngất

Hương Giang rũ đôi bờ

 

(48) Quê Hương giờ góa bụa

Khóc Hoàng Đế băng hà

Ngày Lạc Hồng quang phục

Vuột khỏi tầm –bay xa

 

phù hư dật sĩ

VÕ THẠNH  VĂN

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền