*NL 11- Đời Trả Lời Cho Ta (Thơ) Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nguyên Lạc

 

 

ĐỜI TRẢ LỜI CHO TA

.

1.

Bấy nhiêu năm có đủ

Quên cuộc tình cũ xưa?

Bấy nhiêu năm có đủ

Quên nỗi buồn tiễn đưa?

.

Chiều bên sông khói phủ

Bóng hình ai hắt hiu

Thuyền trôi xuôi ra biển

Đời chắc rồi cô liêu!

.

Bấy nhiêu năm có đủ?

Quên mối tình dấu yêu!

Đêm mắt đầy mong đợi

Người xa mãi phương nào

.

Bấy nhiêu năm mãi đợi

Tóc điểm màu xuân thu

Thời gian đâu chờ đợi

"Bạch vân ... không du du" [*]

.

2.

Chẳng thà không gặp nhau

Thì đâu buồn tiễn biệt!

Chẳng thà đừng hứa nhau

Thì trăm năm đâu là ...

.

Bấy nhiêu năm có đủ?

Đời trả lời cho ta!

Cho nỗi lòng đưa tiễn

Chiều khói phủ sông xưa

.

Chẳng thà đừng gặp lại

Mãi một nỗi đợi chờ

Gặp lại chi mắt lạ?

Nhạt màu tình xưa xa!

.

Ai bây giờ lạ lẫm

Phải người muôn năm xưa?

Đâu thật thà môi thắm?

Ta từng quen biết chưa?!

.

Bấy nhiêu năm dài đủ?

Để riêng đời nhớ mong!

Gặp chi rồi chia ngả

Người còn nhớ chi không?

.

Bấy nhiêu năm chắc đủ

Quên hứa nào phải không?

Phải chi đừng gặp lại

Giữ hình bóng riêng lòng!

.

3.

Bấy nhiêu năm hoài phí

Cả một đời thanh xuân!

Lạnh lùng người bước vội

Kẻ chờ đợi lưng tròng!

.

Người. lại rồi viễn xứ

Kẻ. một trời hư không!

.

Nhà Thơ Nguyên Lạc

...............

[*] thơ Thôi Hiệu  

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền