*LD 1- Hoa Xuân (Thơ) Lê Dương (Bình Dương- VN)

 

Lê Dương

 

 

Hoa Xuân

 

Đón xuân không rượu, không trà 

Tri âm ta có ,chùm hoa mặt trời .

Trai thanh nữ tú , mặc người 

Hoa xuân lấy mất hồn tôi, còn gì ?

 

Ta say mỗi độ xuân về 

Sớm nay bừng tỉnh xuân đi qua rồi .

Tri âm ta lại về trời 

Tâm hồn ta giữ suốt đời thanh xuân ..

 

    Bình Dương 2 /2 /2020

    Lê Dương .

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền