*LHT 8- Bến Chiều (Thơ) Lệ Hoa Trần (GER)

 

Lệ Hoa Trần 

 

 

Bến Chiều

 

Nắng xuân trôi về phía .. .. !

Vần vũ áng mây mù

Không gian phủ âm u

Chiều bến quê hiu hắt

 

Chuyến cuối cùng ... xa lắc

Đọc trọn quyển "Tuổi thơ"

Đợi chờ mãi đợi chờ

Thế mà và thế mà

 

Ta vẫn cứ mình ta

Giữa trời rộng bao la

Tà áo dài một bóng

Thăm thẳm vọng ngàn xa.

 

Lệ Hoa Trần

10-02-2020

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền