*NL 18- Chùm Thơ "Trăng Nguyên Tiêu" Của Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nguyên Lạc

 

 

TRĂNG NGUYÊN TIÊU

.

Hiên đời lữ khách mồ côi

Nguyên tiêu trăng lạnh trêu tôi bóng hình

Quỳnh hương trầm ngát thân trinh

Vẳng khuya điệp khúc muôn trùng vọng âm

.

Cố nhân sương khói mù không

Đã rồi yêu dấu mông lung nghìn trùng

.

Nguyên tiêu huyễn mộng trăng chung

"Đào hoa nhân diện ... ánh hồng nơi nao"? *

Nhớ câu thơ cổ buồn sao

"Khứ niên kim nhật "... Kiếp nào gặp đây?

.

Tôi và tôi chén rượu cay

Nguyệt và tôi mối tình hoài thiên thu!

..........

* Ý thơ: "Khứ niên kim nhật thử môn trung/ Nhân diện đào hoa tương ánh hồng/ Nhân diện bất tri hà xứ khứ/ Đào hoa y cựu tiếu đông phong" - Đề Đô Thành Nam Trang của Thôi Hiệu

.

Nguyên Lạc

 

NGUYÊN TIÊU CỐ NHÂN LỘNG NGUYỆT

.

"Nguyên tiêu chi dạ hoa lộng nguyệt" (thơ Đường) (*)

"Từ khi em là nguyệt/ trong tôi có những mặt trời" (Trịnh Công Sơn) (**)

.

*

Trăng trong hắt đổ bóng dài

Cố nhân lộng nguyệt?

Trang đài quỳnh xưa

Nguyên tiêu. hoa mãn khai chưa?

Để tôi huyễn mộng hương xưa khơi tình!

.

Nguyên tiêu. rực ký ức mình

Trong tôi trọn vẹn bóng hình nguyệt xưa

Mưa đêm níu giữ chân về

Tay ôm tình ngất đê mê quỳnh người

.

Từng vuông da thịt ngọt môi

Cho nhau quên cả đất trời ngoài song

Tiếng mưa cùng tiếng nhạc lòng

Hòa tan từng nốt ...

Đêm mong vô cùng

.

*

Người rồi mất dấu tình chung

Nguyên tiêu thinh vắng tôi cùng bóng tôi!

Tưởng như trăng chỉ trăng thôi

Lộng tôi. nguyệt sáng

Trêu tôi. bóng người!

.

"Từ khi em nguyệt trong tôi..."(**)

Từ em thôi nguyệt ... Mồ côi trăng tàn!

.

Nguyên tiêu trăng sáng khôn cùng

Cố nhân lộng nguyệt hãi hùng thi nhân

Một trăng. Một bóng. Mông lung

Thiên thu tình nguyệt vô ngần em ơi!

.........

(*) Đêm Nguyên tiêu hoa đùa giỡn trăng

(**) Từ khi trăng là nguyệt/ đèn thắp sáng trong tôi

Từ khi em là nguyệt/ trong tôi có những mặt trời (Trịnh Công Sơn)

.

Nhà Thơ Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền