*LVT 8- Trời Đất Của Muôn Xuân (Thơ) Lê Văn Trung (VN)

 

Lê Văn Trung

 

 

Trời Đất Của Muôn Xuân

 

 

Trời vẫn tết hay vàng hoa nở muộn

Cho hương chiều chạm xuống nụ tình xưa

Trăng vẫn khuyết hay lòng chưa nở nguyệt

Cho mắt người thăm thẳm đợi chờ nhau

 

Xin hãy đến đêm trùng lai hội ngộ

Trải tình xuân lên ngực ngãi môi trầm

Xin hãy đốt lòng nhau cho lửa cháy

Giữa vô cùng mê vọng của trăm năm

 

Trời vẫn tết hay suối ngàn thác đổ

Cho lời ca dội vỡ sóng mê cuồng

Cho gió réo nghìn trùng trăm nỗi nhớ

Xuân vô biên - Xuân bất tận - Không cùng

 

Xin hãy đến vàng hoa tôi đã thắm

Môi thần tiên khẻ chạm đóa tình xanh

Xin hãy đến một lần như hò hẹn

Tôi nở vì trời đất của muôn xuân.

 

Nhà Thơ Lê Văn Trung

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền