*ĐT 3- Chùm Thơ "Chiếc Bóng" Của Đoàn Thuận (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Đoàn Thuận

 

 

Lặng Thầm

.

vệt trầu đỏ xuống tháng năm

Mẹ đi bỏ lại lặng thầm phía con

lửa buồn lay lắt bên non.

.

.

Một Lối Cũ

.

lâu không trở lại vườn quê

nghĩ hoa lối cũ đê mê nở tàn

người đà cách trở dặm ngàn.

.

xuân xanh đông xám thu vàng

mùa đi hương sắc ẩn tàng nhớ mong

ta như một chiếc bóng không.

.

.

Chiếc Bóng

.

hiên ngoài rơi chiếc lá khô

sợi trăng chạm lạnh hồn cô đơn chiều

ta và bóng ngó liêu xiêu.

.

Nhà Thơ Đoàn Thuận

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền