*NL 19- Hồn Người Lính Cũ (Thơ) Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nguyên Lạc

 

 

 

Hồn Người Lính Cũ

 

"Đã rồi một trận máu tanh

Hồn xưa lính cũ tan thành quách xưa

Lạc ơi! Gió lạnh mưa thưa

Bao năm hồn cũ bây giờ còn đâu?"

 (Trần Phù Thế)

.

*

Mùa xuân hoa nở khoe màu

Hồn người lính cũ nỗi sầu thời qua

Còn đâu? Tình đó thiết tha

Ngày xuân đất khách chỉ là ... người ơi!

.

Bạn bè dăm đứa một thời

Khói cay đôi mắt. giọt rơi đáy sầu

Lính ơi! đâu có gì đâu?

Mà lòng trầm thống. mà rầu xuân thu

.

Buồn chi? Chỉ khói sương mù

Hợp. tan. hạt bụi bay vù thời không

Lời kinh. vạn pháp vô thường

"Thịnh suy. mộng huyễn bọt sương chớp lòe.” [*]

.

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

[*] “Nhất thiết hữu vi pháp/ Như mộng, huyễn, bào, ảnh/ Như lộ diệc như điện/ Ưng tác như thị quán.”- kinh Kim Cang

Dịch nghĩa: Tất cả pháp hữu vi/ Như mộng, huyễn, bọt, bóng/ Như sương, như chớp loé/ Hãy quán chiếu như thế.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền