*ĐT 6- Chùm Thơ "Xa Rồi" Đoàn Thuận (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Đoàn Thuận

 

 

tranh của Igor V. Medvedev

 

 

XA RỒI

.

tôi về em đã xa xôi

vườn xưa khép cửa không lời biệt nhau

mất còn như giấc chiêm bao.

.

.

MỘT BƯỚC QUÊN

.

gặp nhau vui, mím môi cười

buồn chia tay, mắt lệ người tuôn rơi

ngỡ gần gụi, ngỡ xa khơi.

.

trong thư, chữ dấu ý lời

ngoài đời, tình vẫn bời bời xót xa

quên một bước, nhớ bao la.

.

.

BUỒN

.

chớm thu lá biếc chưa vàng

một người vội vã sang ngang đò chiều

một người thờ thẩn buồn hiu.

.

ĐOÀN THUẬN

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền