*HLỘC 4- Nhớ Nhau (Thơ) Hoàng Lộc (VN)

 

Hoàng Lộc

 

 

Nhớ Nhau

 

chẳng còn ai ghé đời ta

chẳng còn ai ở quê nhà với em

thì thôi trăm thứ nổi chìm

đã cam một bến sông im một đời

em và nắng phố chiều rơi

thuở ta đầu phố bồi hồi quán không

chim quyên có trái nhãn lồng

mà em bong bóng tay cầm đầy tay

ta còn ta với hôm mai

và em cũng chẳng còn ai quê nhà

hai người vẫn lắc lơ xa

nhớ nhau tới vậy mới là nhớ nhau

 

22-2-2020

Nhà Thơ Hoàng Lộc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền