*TĐ 35- Xuân Qua Mau (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Xuân Qua Mau

 

Nhớm chân lên hỏi ông trời

Cho tôi nhắn hỏi đôi lời được không?

Gái xuân đôi tám má hồng

Ngày vui chưa cạn, tình nồng còn say

Yêu đời, yêu cả trời mây

Tuổi son phơi phới, tràn đầy nhựa hoa

Thế sao xuân vội mau qua

Phũ phàng bỏ lấy lòng ta. Hỡi trời

 

Nhớm chân lên tỏ ... trăng ngời

Trăng ơi. Trăng hỡi! Sao đời éo le

Chưa yêu, chưa ngỏ,  hẹn thề

Gái tân mười tám đi, về lẻ loi

Xuân thì mau vội qua trôi

Chỉ trong tích tắc đôi môi nhạt nhòa.

 

Thủy Điền

23-02-2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền