*NL 20- Lục Vân Tiên Cõng Mẹ Việt Nam (Thơ) Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nguyên Lạc

 

 

LỤC VÂN TIÊN CÕNG MẸ VIỆT NAM

.

1.

Trước đèn xem truyện Tây Minh [*]

Giận loài ngạ quỷ vong tình tiền nhân

Nước non rồi sẽ còn không ?

Chúng đem dâng trọn mưu toan Hán hồ

Quên câu Nam quốc Sơn hà [**]

Đoạn đành đốt cháy cơ đồ Việt Nam

Rồi xong dòng dõi rồng tiên

Hận phường bội nghĩa bạc tình ông cha!

2.

Vân Tiên giải cứu Mẹ già

Tránh phường bạo ngược cõng ra sân ngoài

Vân Tiên cõng Mẹ chạy dài

Đụng phường thảo khấu vội quày vào trong

Vân Tiên cõng Mẹ chạy rong

Đụng phường phù Hán vội vòng quay lui

Vân Tiên cõng Mẹ trở lùi

Gặp phải một lũ dùi cui vong tình

Vân Tiên uất hận bất bình

Ghét thay cho lũ âm binh côn đồ

.

Vân Tiên vội cõng Mẹ vô

Gặp phải một lũ xí xô xí xào

Giật mình chẳng biết tại sao?

Corona chúng truyền vào nước ta

Vân Tiên hoảng vía chạy xa

Biên cương mở ngõ Corona tung hoành

Vân Tiên cõng Mẹ loanh quanh

Khẩu trang đã hết thôi đành Mẹ ơi

Phương nao bỏ chạy đây trời?

Tội thay dân Việt sẽ rồi bình an?

.

Dối người lẽo lự ngụy ngôn

Giang sơn xã tắc đem dâng Hán triều

Thế là gấm vóc sẽ tiêu

Thế là nước Việt mến yêu tan tành!

Ngẩng đầu than với trời xanh

Hận cho một lũ lưu manh bạc tình

Biết bao xương máu dân mình

Công ơn tiên tổ chúng đành lãng quên!

.

"Chạy miết rồi đụng vô mình

Vân Tiên cõng mẹ thình lình ngộ ra"

Ngàn năm xây dựng sơn hà

Thiên thu vẫn mãi ... mãi là Việt Nam

.

Nhà Thơ Nguyên Lạc

...................

[*] Tây Minh là những bài Trương Tái tóm lược và diễn giảng những điều ông tâm đắc về triết lý nhân sinh của đạo Nho, những nguyên lý đạo đức của thánh hiền mà ông học được và đem truyền thụ theo cách hiểu của mình cho học trò.

Nguyễn Đình Chiểu đọc và tâm đắc bài Tây Minh, ông dùng nó làm nền tảng tư tưởng triết học cho nhân vật Lục Vân Tiên.

 

[**] Nam quốc sơn hà Nam đế cư/ Tiệt nhiên định phận tại thiên thư/ Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm/ Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.- Lý Thường Kiệt

....

+ Nhân vụ dịch viêm phổi Vũ Hán do vi khuẩn Corona truyền vào Việt Nam, tôi đăng lại bài thơ này. Bài thơ này trích từ bài viết cùng tên đã đăng 

LỤC VÂN TIÊN CÕNG MẸ VIỆT NAM - Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền