*TĐ 36- Đổi Ngược (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Đổi Ngược

 

Trầu, cau hai chữ liền nhau

Ngọt bùi, chua chát, thương đau cũng mầy

Ngày xưa, ngày xửa mẹ thầy

Mang ra làm sợi buộc dây con hiền

Trăm năm phải sống tròn duyên

Răng long, đầu bạc thề nguyền yêu nhau

 

Ngày nay cái nghĩa trầu, cau

Chỉ là hình thức trao nhau nhẩn tình

Không còn cái nghĩa buộc- tin

Nay thương thì ở, mai đình .... thì đi

Tơ duyên hai chữ tức thì

Trăm năm dài lắm tội gì dây dưa

 

Bao câu dành dụm người xưa

Giờ theo vật chất tiền mua mất rồi.

 

Thủy Điền

24-02-2020

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền